Nya funktioner i skyltmotorn

 

1. TEXTINMATNING


Om du har mycket text som skall in på en skylt har vi nu adderat ett textfält där du kan klippa in från t.ex. Word eller skriva direkt i.
Därefter läggs varje rad upp i textinmatningsraderna och du kan ställa in texthöjd, justering osv.

2. KOPPLA IHOP RADER


Ibland kan det behövas att man vill ha både vänster och högerjusterad text på en rad.
Nu finns det en funktion ”Samma rad” bredvid varje textinmatningsrad där du kan koppla ihop denna textrad med raden under.